Thuốc trừ ốc MILAX 100GB hiệu quả cao kể cả ốc lớn và ốc nhỏ

0 Comments

QUY CÁCH Gói 500g, 800g THÀNH PHẦN Metaldehyde ……………100g/kg Phụ gia …………….. vừa đủ 1 kg TÍNH NĂNG TÁC DỤNG MILAX 100GB là thuốc trừ ốc bả mồi dạng mới có chất dẫn dụ tốt nên hiệu quả cao đối với ốc bươu vàng, kể cả ốc lớn và ốc nhỏ. MILAX 100GB có tác […]