Rầy nâu trên lúa và cách phòng trừ hiệu quả nhất

0 Comments

Đúng như bạn đã nghe nói, trên cây lúa có một số đối tượng sâu bệnh hại được xếp vào loại nguy hiểm, trong đó có con rầy nâu (Nilaparvata lugens). Vào những năm 1977-1978 và những năm 1991-1992 và 2005-2006, chúng đã gây hại rất nặng cho nhiều vùng trồng lúa của Nam bộ, […]