QUẢN LÝ BỘ LÁ ĐÒNG Ở GIAI ĐOẠN LÀM ĐÒNG ĐỂ LÚA CÓ NĂNG SUẤT CAO

0 Comments

Ở cây lúa, hạt là cơ quan dự trữ (như là kho) dùng để tích lũy tinh bột, còn bộ lá đòng là cơ quan sản xuất (như là nhà máy) tạo ra đường bột để đem tích trữ vào trong hạt. Do vậy, trong canh tác lúa phải làm sao cho kho dự trữ […]