Phân bón lá Hydrophos-Zn giúp cây tăng hấp thu dinh dưỡng.

0 Comments

QUY CÁCH Chai 100ml, 500 ml, chai 1 lít THÀNH PHẦN Phosphorus (P2O5 ) : 440 g/lít. Potassium (K2O) : 75 g/lít. Magnesium (MgO) : 67 g/lít. Zinc (Zn) : 46 g/lít. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG Phân bón lá HydroPhos Zn chứa 440g P2O5, 75g K2O, 67g MgO và 46g Zn/lít dạng dễ tiêu, cây hấp […]