NHỆN ĐỎ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ HIỆU QUẢ KHÔNG THỂ BỎ QUA

0 Comments

Đặc điểm hình thái, sinh học của nhện đỏ Tetranychus sp. Thành trùng hình bầu dục, thân rất nhỏ khoảng 0,4 mm, thành trùng đực có kích thước nhỏ, khoảng 0,3 mm. Toàn thân phủ lông lưa thưa và thường có màu xanh, trắng hay đỏ với đốm đen ở 2 bên thân mình. Nhện có […]