MẸO HỮU ÍCH GIÚP ĐÁNH BAY SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÂY LÚA

0 Comments

Sâu đục thân hại lúa là một loại côn trùng gây hại phổ biến đối với cây lúa, nếu không có biện pháp phòng trị thì có thể dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng đối với mùa vụ. 1 Các loại sâu đục thân hại lúa Sâu đục thân lúa bao gồm 4 loài phổ […]