LÀM SAO ĐỂ TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG HẠI CÂY NHO?

0 Comments

1. Nguyên nhân và điều kiện phát bệnh phấn trắng – Bệnh nấm trắng được người trồng nho ở Ninh Thuận gọi là bệnh nấm xám hay bột xám do nấm Uncinula necator gây ra. Bệnh xuất hiện đầu tiên ở Mỹ sau đó thấy có ở Anh. Ngày nay người ta thấy bệnh nấm trắng gây […]