KHÔNG CÒN NỖI LO BỌ TRĨ HẠI SẦU RIÊNG VÌ ĐÃ CÓ THUỐC TIA CHỚP

0 Comments

Cây sầu riêng là một cây ăn trái có giá trị kinh tế rất cao được trồng phổ biến ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng điều nhưng điều khiến cho bà con đau đầu là vào những năm gần đây, nhiều vườn sầu riêng gặp không ít sâu […]