Giải pháp thúc đẩy hình thành mầm hoa, ra hoa sớm. – Hydrophos

0 Comments

QUY CÁCH Chai 500 ml, chai 1 lít THÀNH PHẦN Phosphorus (P2O5 ) : 29,7% w/w. Potassium (K2O) : 5% w/w. Magnesium (MgO) : 6,7% w/w. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG HydroPhos chứa 440 g P2O5, 100 g MgO và 74 g K2O /lít cung cấp hiệu quả Lân, Kali và Magiê cho nhiều loại cây trồng. […]