Giải pháp giúp cây trồng ra hoa sớm, hoa trổ đều, đồng loạt

0 Comments

QUY CÁCH Gói 40 g, gói 250g, hộp 1 kg SP Điều. THÀNH PHẦN Nts : 7% P2O5hh : 5% K2Ohh : 44% Zn : 200ppm Cu : 200ppm Mn : 800ppm Fe: 600ppm B : 120ppm pHH2O: 2,6; Độ ẩm: 2 % TÍNH NĂNG TÁC DỤNG Giúp cây ra hoa sớm, hoa trổ đều, đồng loạt, cung cấp […]