Cách phòng trừ bệnh thán thư trên ớt

0 Comments

Thán thư là một bệnh gây hại trên ớt trong mùa mưa, làm cho trái thối hàng loạt. Đây là bệnh hại nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều vùng trồng ớt của nước ta, có thể gây thiệt hại nặng hoặc làm mất trắng vụ ớt. Vì vậy để quản lý tốt vườn ớt cần […]