Cách phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

0 Comments

Triệu chứng gây hại Bệnh đạo ôn có thể phát sinh giai đoạn mạ đến lúa chín và gây hại ở các bộ phận khác nhau như trên phiến lá, cổ lá, lóng thân, cổ bông, nhánh gié và trên hạt; do đó thường gọi là đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông. – […]