CÁCH PHÂN LOẠI CỎ DẠI VÀ CÁCH TRỪ CỎ HIỆU QUẢ NHẤT

0 Comments

Cỏ dại có rất nhiều loài với nhiều đặc tính rất khác nhau, tuy nhiên chúng vẫn có những đặc điểm giống nhau. Dựa vào những đặc tính này, chúng ta có thể phân loại cỏ dại theo nhiều cách (theo chu kỳ sinh trưởng, theo hình thái, theo đặc điểm thực vật) 1. Phân […]