Cách chăm sóc để cây lúa đẻ nhánh sớm và tập trung hiệu quả nhất

0 Comments

GIAI ĐOẠN ĐẺ NHÁNH Điều kiện bình thường sau cấy 5 -7 ngày cây lúa có thể bén rễ hồi xanh, chuyển sang đẻ nhánh. Trời âm u, thiếu ánh sáng, nhiệt độ thấp, thời gian bén rễ hồi xanh kéo dài 15 -20 ngày, thậm chí 25 – 30 ngày ở vụ chiêm xuân […]