Bí quyết phòng trừ cỏ dại giai đoạn đầu vụ lúa hè thu

0 Comments

I. Nhận biết 3 nhóm cỏ dại trên ruộng lúa 1. Cỏ lá hẹp (cỏ hòa bản) Cỏ lồng vực (cỏ gạo) Cỏ đuôi phụng (cỏ bông cám) 2. Cỏ lá rộng Bồng bông, Rau mương, Rau mác bao, Bạc bợ 3. Cỏ chác lác / cói lác Cỏ chác, Lác rận, Lác mỡ 4. […]