ANKILL A 40WP – TRỊ RONG NHỚT ĐÈ LÚA – Nông Dược Việt Nam

0 Comments

THÀNH PHẦN: Quinclorac: 34% w/w Bensulfuron Methyl: 6% w/w Chất phụ gia: 60% w/w QUY CÁCH: 25 g; 50 g; 100 g CÔNG DỤNG: ANKILL A 40WP là thuốc cỏ chọn lọc hậu nảy mầm, dùng để trừ cỏ hòa bản, cỏ chác, cỏ lác và cỏ lá rộng trong ruộng lúa gieo thẳng. HƯỚNG DẪN […]